Den obligatoriske opplæringen er på 35 timer fordelt over fem dager og 6 moduler. Det kjøres tre ulike basiskurs hvor hvert av kursene er delt opp i ulike fagområder:

                           

                            - Et kurs for godstransport

                           - Et kurs for persontransport

                           - Et kurs hvor både gods- og persontransport er kombinert

 Modul 1:              Vegtransporten og samfunnet

Modul 2:             Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Modul 3:             Kjøretøyteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøy

Modul G4/P4:     Gods- og persontransportens vilkår

Modul G5/P5:     Gods- og persontransport i praksis

Modul 6:             Sikker adferd på vegen

 

GUNNARS Kjøreskole AS ble godkjent lærested for etterutdanningen høsten 2011