• Opplæringen kan starte når du har klasse B og du er fylt 23 år.
  • Førerprøve ved fylte 24.
  • Kjøretimer etter behov
  • 8 timer obligatorisk kjøring
  • 9 timer ulykkesberedskap
  • Teoretisk og praktisk prøve må gjennomføres på trafikkstasjonen

            Før du kan ta førerkort må søknad/legeattest sendes til Statens vegvesen.

            Logg deg inn på http://www.vegvesen.no/dinside