Opplæring kan starte når du er 15 år og har gjennomført trafikalt grunnkurs

  • Hos oss får du 2 timer grunnleggende opplæring om føreransvar, vikeplikt, plassering og fart før vi begynner å   kjøre. Læremateriell får du selvsagt også hos oss.                                                                                                     
  • Obligatorisk praktisk opplæring 14 timer.
  • Teoretisk eksamen kan avlegges på trafikkstasjonen når obligatorisk opplæring er gjennomført og eleven er fylt 16 år. Det kreves ikke praktisk førerprøve.

           

  • Før du kan ta førerkort må søknad sendes til Statens vegvesen. Søknaden godkjennes dersom din vandel og helse er tilfredsstillende. Logg deg inn på http://www.vegvesen.no/dinside