Opplæring for klasse B kan starte når du er fylt 16 år og har gjennomført trafikalt grunnkurs og har tilfredsstillende helse og vandel. Vi tilbyr opplæring på biler med manuelt gir.

  • Det er en stor fordel å ha trafikale teoretiske kunnskaper når du starter den opplæringen. Vi gir deg litt grunnleggende kunnskaper før du starter å kjøre. Oppdatert lærebøker er vi behjelpelig med.
  • I tillegg får du gratis e-teori.
  • Det lønner seg å være godt forberedt. De som har gode kunnskaper og ferdigheter når målene raskere
  • og kan gjennomføre den obligatoriske opplæringen som er bestemt av myndighetene.
  • Teoretisk prøve må være bestått før du kan gjennomføre praktisk prøve. Praktisk prøve kan gjennomføres dersom all obligatorisk opplæring er gjennomført.

Før du kan ta førerkort må søknad sendes til Statens vegvesen. Søknaden godkjennes dersom din vandel og helse er tilfredsstillende. Logg deg inn på http://www.vegvesen.no/dinside