• Opplæringen kan start når du har Klasse B
  • Kjøretimer etter behov
  • 6 timer obligatorisk kjøring
  • 9 timer obligatorisk kurs i ulykkesberedskap
  • 9 timer obligatorisk kurs i lastsikring
  • Teoretisk og praktisk prøve må gjennomføres på trafikkstasjonen
  • Førerprøve ved fylte 18 år

         Søknad/legeattest må leveres til Statens vegvesen.

         Gå inn på http://www.vegvesen.no/din side