Opplæring kan starte når du er 15 år og har gjennomført trafikalt grunnkurs

 

  • Grunnleggende opplæring om regelverk for kjøring i utmark, vikeplikt, fartsregeler og kryssing av vei

  • 13 timer obligatorisk praktisk opplæring
 
  • Teoretisk eksamen kan avlegges på trafikkstasjonen når obligatorisk opplæring er gjennomført og eleven har fylt 16 år. Det kreves ikke praktisk førerprøve

           

  • Før du kan ta førerkort må søknad sendes til Statens vegvesen. Søknaden godkjennes dersom din vandel og helse er tilfredsstillende. Logg deg inn på http://www.vegvesen.no/dinside